Zwaan en Vogel......Club

herfst+1+wk.jpg
 
 
 
 
Welkom bij de Zwaan en Vogelclub,
 
Waar we velen info zullen plaatsen over de mooie zwanen en allerlei mooie vogels wat zo in de wolken vliegen of aan land zullen wandelen en wat is de natuur toch mooi he..
 
l9intje.jpg
 
 
 Onze interesse gaat uit naar in Nederland voorkomende vogels, maar ook naar overwinteraars, doortrekkers en dwaalgasten. Wellicht wil je ook vertellen hoe moeilijk of bijzonder het was om juist die bepaalde vogel en de zwanen op de gevoelige plaat vast te leggen.
Groetjes Catharina en Nathalia

 

herfst+1+banner.jpg
 
 
  
 
                             

De wilde eend is zonder twijfel de bekendste watervogel. Het mannetje, de woerd, is de enige eendensoort die twee gekrulde staartveren heeft. Het mannetje is prachtig gekleurd, het vrouwtje gaat meer gecamoufleerd door het leven. Het is dan ook het vrouwtje dat op de eieren zit, verscholen in de oevervegetatie of een hooiland. Wilde eenden worden dan ook wel tot de weidevogels gerekend. Gedurende de winter worden de paartjes gevormd, waarbij het er soms heftig aan toegaat; niet zelden proberen de vogels elkaar te verdrinken om zo een aantal rivalen te elimineren. Op het menu staan waterinsecten en waterplanten. Eendenkroos heeft zijn naam niet voor niets gekregen, het wordt graag gegeten. In het gehele land - maar vooral in steden - komen bovendien grote aantallen eenden voor die slechts deels lijken op echte wilde eenden. Dit zijn kruisingen met allerlei andere - gedomesticeerde - eenden. In vogelaarskringen worden deze 'soepeenden' genoemd.


Status: Broedvogel
Trek/stand/winter: Standvogel, doortrekker en wintergast
Trend en aantal: De wilde eend is de algemeenste watervogel van Nederland. Het aantal wilde eenden is aan enige schommelingen onderhevig. Bovendien vertoont de soort in verschillende habitats een andere trend. SOVON heeft berekend dat de soort in het duingebied, door verdroging als gevolg van drinkwaterwinning, achteruit is gegaan, maar deze achteruitgang wordt gecompenseerd door een toename in het agrarisch gebied. 
  Wilt u meer weten over de aantalsontwikkeling of de verspreiding van deze soort? Kijk dan hier bij SOVON Vogelonderzoek Nederland.
Foerageer- en broedbiotoop: Daar waar voedselrijke wateren zijn, daar zijn zonder twijfel wilde eenden te vinden. Boerensloten, kanalen, rivieren, vennen; vrijwel elk water voldoet wel. Ze maken hun nest met mos, donsveertjes en kleine takjes op de grond. Het nest wordt niet altijd in de buurt van het water gemaakt. Geregeld nestelen wilde eenden ook in tuinen.


 

Trom.jpg
 
 
De Trompetzwaan is de grootste watervogel ter wereld. Deze zwanen hebben een spanwijdte van ruim 2,5 meter. Ze waren bijna uitgeroeid: in 1932 waren er nog maar 69 vogels over, maar gelukkig waren er in 1990 weer rond de 2200 van deze statige zwanen. Het geluid dat Trompetzwanen maken doet -zoals de naam al verklapt- erg aan een trompet denken, dat komt door de erg lange luchtpijp. Deze soort leeft in Westelijk Noord-Amerika, waar ze vooral voorkomen in wetlands. In beschermd milieu zijn ze regelmatig te zien, vooral in de VS worden ze veel gehouden. Trompetzwanen leggen 4 tot 9 eieren welke uitkomen na 33 tot 35 dagen. Ring jonge zwanen wanneer ze 25 dagen oud zijn met ringen van 24 milimeter.
In het verenkleed is bij alle zwanen geen geslachtsdimorfisme waar te nemen. Toch zijn er voor de liefhebber en voor het geoefend oog wel verschillen te zien, zodat er voor het bepalen van het geslacht bij deze vogels geen al te grote problemen zijn. Ook geeft het gedrag van de volwassen vogels en het stemgeluid duidelijke aanwijzingen. Bovendien zijn zwanen cloacaal te sexen door de aanwezigheid van een penis bij de mannelijke exemplaren.
Bij de wilde zwaan (Cygnus cygnus), de kleine zwaan (Cygnus bewickii) en de Trompetzwaan is er hoogstens een verschil in grootte en gewicht. Zo weegt het mannetje van de Trompetzwaan gemiddeld zeker 3 kilogram meer dan het vrouwtje.

Tropetzwaan.jpg

Nieuwste Leden

  • fluurtje
  • louiseke_loesje
  • Dini
  • Rembrandt
  • kikimuis
  • ladyuil

Tot Ziens

Welkom bij Clubs!

Kijk gerust verder op deze club en doe mee.

Wat is dit?


Of maak zelf een Clubs account aan:


Aanbevelingen door leden:

redroses starstarstarstarstar

Een mooie club van vogels en veel info daar over..


kikimuis starstarstarstarstar

prachtige club voor iedereen. lieverds die voor iedereen klaar staan als het nodig is. een club waar je je thuis voelt.


Meer aanbevelingen